Posty

XXV Sesja SDiM :)

Obraz
Uczennice szkoły w Kłoczewie - Weronika Jendrych oraz Izabela Majek miały okazję wziąć udział w XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tematem przewodnim tegorocznej rekrutacji byli „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Dziewczęta godnie reprezentowały naszą szkołę w młodzieżowym parlamencie. Wielkaprzygoda rozpoczęła się 31 maja 2019 r. kiedy wrazposłami oraz posłankami województwa lubelskiego udaliśmy się do Warszawy. Po przyjeździe zostaliśmy zakwaterowani w hotelu „Aramis”. Wszyscy uczestniczy o 15:30 wybrali się na zwiedzanie Warszawy. Pani przewodnik oprowadziła nas po wielu ciekawych miejscach na terenie Warszawy. Głównym celem wyjazdu było posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży, które odbyło się 1 czerwca 2019 r. Tego dnia w gmachu Sejmu RP na ulicy Wiejskiej działo się bardzo wiele.Korytarze były pełne młodzieży. Można było spotkać polityków. Przybyli również goście, np. p. Marek Pawlak- Rzecznik Praw Dziecka. Naszej wizycie towarzys…

ARTYKUŁ W GAZECIE :)

Obraz
Dnia 10.04.2019 r. (środa) ukazał się artykuł w wersji papierowej "Twój głos". 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PISEMNA RELACJA Z WYKONANIA ZADANIA REKRUTACYJNEGO :)

Pisemna relacja z wykonania zadania rekrutacyjnego             Pierwszym etapem w realizacji naszego zadania rekrutacyjnego było zebranie informacji o wybranym przez nas pośle - Macieju Rataju w środowisku lokalnym. W tym celu zaplanowałyśmy przeprowadzenie ankiety, która pozwoliłaby nam na zbadanie jaką wiedzę o naszym bohaterze posiadają mieszkańcy gminy Kłoczew. W ankiecie zawarłyśmy następujące pytania:
1. Czy Pan/Pani wie, kim był Maciej Rataj?
2. Czy Pan/Pani wie, do jakiej partii politycznej należał Maciej Rataj?
3. Czy Pan/Pani wie, jakie odznaczenia otrzymał Maciej Rataj?
4. Czy Pan/Pani zgadza się ze stwierdzeniem, że Maciej Rataj był niewykorzystanym potencjałem politycznym?
5. Czy Pan/Pani wie, co Maciej Rataj zdziałał dla Polski?
6. Czy Pan/Pani wie, dlaczego i w jaki sposób zginął Maciej Rataj?
            Ankietę przeprowadziłyśmy osobiście dnia 20 marca 2019 roku. W ankiecie wzięło udział 40 osób. Większość mieszkańców naszej gminy nie słyszała o postaci Macieja Rataja…

CYTATY Z WYPOWIEDZI MACIEJA RATAJA :)

„Na posiedzeniu 20 lipca obstruują technicznie (pulpity, trąbki, gwizdki) NPCh, komuniści. Ta obstrukcja i hałas są mi na rękę, wytwarzają nastrój! Konsolidują automatycznie innych. Nie ma czasu, miejsca i możności na rozbieżności i grę w głosowaniach. Referenci klubów stoją tuż koło trybuny, by mnie słyszeć wśród piekielnego hałasu i dają znaki swoim klubom, jak głosować. Często nie słyszą i mnie, tylko idą za skinieniem ręki. Dyryguję nimi, a oni salą. Nikt nie wie, nad czym się głosuje, ale głosuje. Od czasu do czasu wykluczam któregoś z hałasujących i boję się, by nie przestali hałasować, bo może być katastrofa“ 
— Maciej Rataj 
Źródło: Pamiętniki (dotyczy uchwalania reformy rolnej w 1925 r. )


„Po południu sejm z wnioskiem Wyzwolenia o rozwiązanie sejmu. Odłożyć nie można, bo przesilenie tajemnicą. Obradowanie zaś dziwaczne, niesamowite: rząd „rozwiązany”, sejm radzi nad „rozwiązaniem się”. Tylko rozwiązać państwo i będzie spokój!“
 — Maciej Rataj 
Źródło: Pamiętniki (Notatka z 13 list…

BIOGRAM :)

Obraz
Posłem II Rzeczpospolitej Polskiej, którego wybrałyśmy jest Maciej Rataj. Wybierając tę postać, chciałyśmy przedstawić naszego bohatera mieszkańcom gminy Kłoczew, by uczcić pamięć o tej niezwykłej osobie.
Maciej Rataj urodził się 19 lutego 1884 r. w Chłopach. Naukę rozpoczął od szóstego roku życia. Zajmował się również działalnością społeczną. Wstąpił do związanego z ruchem ludowym Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Tadeusza Kościuszki we Lwowie. W 1913 roku nastąpił  rozłam w ruchu ludowym, a Maciej Rataj w 1914 przystąpił do PSL „Piast”. 13 października 1918 r. wziął aktywny udział w wiecu niepodległościowym zorganizowanym w Zamościu, w trakcie którego wygłosił gorące patriotyczne przemówienie. 26 stycznia 1919 r. został wybrany na posła do Sejmu Ustawodawczego z listy PSL „Wyzwolenie”. Maciej Rataj kierował pracami Komisji, mając swój wkład w uchwalenie konstytucji marcowej. W Sejmie zasiadał także w komisjach: oświatowej, spraw zagranicznych i wojskowych. 1 lipca 1920 r. został czł…

FILM :)

Film o Macieju Rataju, to jedno z zadań rekrutacyjnych na SDiM 2019.

Źródła, które zostały wykorzystane do utworzenia filmu:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Rataj,
https://dzieje.pl/postacie/maciej-rataj
ARTYKUŁ DO "TWOJEGO GŁOSU" :)

Dnia 04.04.2019 r. (czwartek) ukazał się artykuł na stronie internetowej "Twój głos".  https://twojglos.pl/artykul/dziewczeta-chca-do-sejmu/634791 Dnia 10.04.2019 r. (środa) artykuł ukaże się w wersji papierowej "Twój głos".
Dnia 01.04.2019 r. (poniedziałek) na głównej stronie szkoły znalazł się opracowany przez nas artykuł dotyczący Sejmu Dzieci i Młodzieży.
http://www.zskloczew.szkolna.net/n,sejm-dzieci-i-mlodziezy-2019

ANKIETA PORÓWNAWCZA :)

Obraz
Ankietę przeprowadziłyśmy osobiście dnia 20 marca 2019 roku. W ankiecie wzięło udział 40 osób. Większość mieszkańców naszej gminy nie słyszała o postaci Macieja Rataja. Na pytanie: Czy Pan/Pani wie kim był Maciej Rataj? 71% ankietowanych nie znało odpowiedzi. Dlatego 71% respondentów na pytania nr. 2, 3, 5, 6 nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Na pytania nr. 4 (Czy Pan/Pani zgadza się ze stwierdzeniem że Maciej Rataj był niewykorzystanym potencjałem politycznym?) odpowiedz udzieliły tylko 4 osoby i były to odpowiedzi twierdzące, reszta respondentów nie chciało lub nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
W dniu 3 kwietnia 2019 roku w przeprowadzonej ankiecie porównawczej w której wzięło udział  38 ankietowanych uzyskałyśmy następujące rezultaty: Na pytania tylko 16% osób nie znało odpowiedzi, oraz w porównaniu z pierwszą ankietą jeszcze więcej % osób zgadzała się ze stwierdzeniem, że Maciej Rataj był niewykorzystanym potencjałem politycznym.
--------------------------------------…

TWORZENIE BLOGA :)

Obraz
Kilka ujęć z tworzenia naszego bloga :D   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…

PLAKAT :)

Obraz
Jednym z naszych pomysłów było zaprojektowanie plakatu, który zachęci mieszkańców naszej gminy do przeczytania oraz bliższego poznania postaci jaką był Maciej Rataj.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------…

WYSTAWA :)

Obraz
Tak wyglądały nasze przygotowania do wystawy oraz efekt końcowy. Wystawa była zrobiona na potrzeby SDiM. Można było ją obejrzeć w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -----------------…